Společnost DYSK, spol. s r.o. získala certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006.