Úprava měníren MHD

Další oblastí působnosti firmy je technologické zařízení napájecích stanic (měníren) pro tramvaje a trolejbusy. Specializovaný servis se rozšířil o úpravy a rekonstrukce zařízení měníren ale i o výstavbu zcela nových měníren pro trolejbusovou a tramvajovou dopravu.

Životnost a spolehlivost provozovaného technologického zařízení je možno často prodloužit pouze úpravami zařízení a změnou řídicích systémů při zachování robustních částí (přípojnice, skříně, kabelová vedení). Měnírenské technologie po úpravách jsou technicky srovnatelné s nově dodávanými zařízeními, ale jsou podstatně levnější. Tato ekonomicky výhodná řešení jsou vždy projektována pro konkrétní technologii a její použití.

V rámci úprav měníren dodáváme a instalujeme i zařízení a přístroje rozšiřující funkce zařízení a zvyšující jeho bezpečnost. Jsou to zařízení pro nepřetržitá hlídání izolačních hodnot vedení, hlídače proudových zatížení a teplot zařízení, zařízení signalizace činnosti v prostorách měníren a požární signalizace.